ProSucces

Ministerul Educatiei
Liceul Teoretic Pro Succes

Aviz de înmatriculare


Aviz de înmatriculare

Liceul Teoretic „Pro Succes” înmatriculează elevi pentru anul de studii 2018 – 2019 în Clasa I
Perioada de înmatriculare: 02.04-14.06.2018.
Actele necesare pentru înmatriculare:
1. Cerere
2. Copia Buletinului de Identitate a ambilor părinţi/ reprezentantului legal - cu viza de reședință conform teritoriului arondat.
3. Copia adeverinței de naștere a copilului, respectiv vârstei școlarizării.
4. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio - emoţională; cognitivă, a limbajului şi comunicării precum şi a dezvoltării capacităţlor şi aptitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii, care au frecventat grupa pregătitoare), sau certificat ce confirmă gradul de maturitate şcolară şi psihosomatică pentru copiii care nu au împlinit 7 ani până la începutul anului şcolar 2018-2019 şi nu au frecventat grupa pregătitoare.
5. Cartela medicală a copilului perfectată până la data înscrierii.
6. 4 foto 3x4

Actele pot fi prezentate în zilele de:

Luni: 13.30 – 16.00
Joi: 13.00 – 16.00
Vineri:13.30-16.00
Dnei Stropșa Irina – director adjunct pentru instruire

Locuri disponibile pentru înmatriculare în anul de studii 2018 - 2019:
• pentru clasa I – 52

Vă așteptam cu drag,
Administrația LiceuluiCategoria: Anunțuri Data: 2018-03-29


Liceul Teoretic "Pro Succes" © 2014 | Autentificare

html templates
websitetemplates.net